menu

Web Tasarım İzmir

Web Tasarım İzmir


Açık Rıza Metni

Şirketimiz, FOURMANIAC GLOBAL E-TİCARET SAN.TİC. A.Ş. (“ FOURMANIAC ”) tarafından www.dortgendizayn.com.tr internet sitesi üzerinden yürütülen faaliyetlerimiz ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.
FOURMANIAC GLOBAL E-TİCARET SAN.TİC. A.Ş. sağlanan ürün ve hizmetlerinin tanıtımının işlemlerinin yapıldığı ve ödeme işlemlerinin gerçekleştiği web sitemizde, sitemizde ilgili formların doldurulması aracılığı ile bize iletişim taleplerinizi iletmeniz, ödeme işlemi yapabilmeniz mümkündür. Site üzerinden bu işlemleri yapabilmeniz için bazı kişisel ve tüzel bilgilerinizi talep ettiğimiz formlar yer almaktadır. Talebinize uygun olan formun - formların tarafınızdan doldurulması ardından, formların ilgili alanlarına girmiş olduğunuz bilgiler bize ulaşmaktadır.
Bize iletmiş olduğunuz verileriniz aşağıda detayları verilen çeşitli amaçlar doğrultusunda işlenir ve kaydedilir. Siz ziyaretçilerimizin/müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması için işlenmesi gereken kişisel verilerinizden bazıları; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması nedeniyle, ancak siz üyelerimizin konu özelinde beyan edeceği açık rızaya bağlıdır.
Açık rızanıza bağlı olarak;

1.İşlenen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:
Siz ziyaretçilerimizin/müşterilerimizin çevrimiçi-online formlar vasıtasıyla paylaştığı; Ad-Soyad, Firma Adı ve Fatura Adresi, Firma Vergi Dairesi, Firma Vergi Numarası, Firma Sicil Numarası, E-Posta Adresi, Sabit ve GSM Telefon Numaraları, Bize iletmiş olduğunuz metinler (talepleriniz, soru ve sorunlarınız), Ödeme Tercihleriniz, Alan adınız, IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri internet sitemizi kullanırken sizin ve internet tarayıcınızdaki tercihlerinize göre toplanır ve işlenir.

2.İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi:
Yukarıda sayılan kişisel ve tüzel verileriniz, rıza göstererek dortgendizayn.com.tr sitesi içerisinde yer alan formaları doldurmanız ile tarafımıza ulaşır, kaydedlir ve faaliyetlerimiz kapsamında gerekli sözleşmelerin oluşturulması, fatura düzenlenmesi başta olmak üzere, sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız:
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, kullanıp doldurduğunuz ilgili formlardaki ilgili “GÖNDER”, “DENEMEYE BAŞLA”, “DEVAM ET”, “BENİ ARA” ve “SATIN AL” vb. butonlarından birine tıkladığınızda kabul etmiş sayılırsınız.
BİZİ ARAYIN WHATSAPP