menu

Web Tasarım İzmir

Web Tasarım İzmir


FOURMANIAC A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

FOURMANIAC GLOBAL E-TİCARET SAN. VE TİC. A.Ş. (“FOURMANIAC”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği bizler için önemli olup, korunması için özen göstermekteyiz.
Fourmaniac olarak tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin (örneğin; ad, e-posta adresi, telefon numarası, fatura adresi, fatura bilgileri gibi) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine gayret göstermekteyiz. Veri Sorumlusu olarak KVK Kanunu kapsamında aydınlatma yükümlülüğü dahil tüm sorumluluklarımızı aşağıdaki şekilde yerine getirmekteyiz.
Fourmaniac işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
Bu metinde;
• Fourmaniac’ın, www.dortgendizayn.com.tr uzantılı internet sitesini (“Site”) ziyaret etmeniz veya www.dortgendizayn.com.tr üzerinden satın alma-ödeme işlemi yapmanız
• Fourmaniac’ın, www.dortgendizayn.com.tr uzantılı internet sitesinde yer alan formlardan herhangi birini talep edilen bilgiler doğrultusunda doldurmanız ve tarafımıza otomatik olarak iletilmesini sağlamanız (iletişim sayfası formu, hizmet satın alma formu)
• İletişim kanallarımız üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz (telefon, e-posta),
halinde kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin aydınlatılmanız amaçlanmıştır.

1. Fourmaniac’ın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?
Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 ayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yolu ile de kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmektedir. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Toplanmakta ve İşlenmektedir?
Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu; Fourmaniac tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sitemizde yer alan formlar aracılığı ile, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği, Fourmaniac ile tarafınız arasında kurulan sözleşme ilişkisi devam ettiği ve aksi bir talebiniz tarafımıza ulaşmadığı müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.
• Buna göre kişisel verileriniz; Fourmaniac ile tarafınız arasında sözleşme kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi ile işlenecektir.
• Fourmaniac tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetin yürütülmesi ve iletişim kurulabilmesi, iş stratejilerinin planlanması, reklam faaliyetlerinin yapılması, Fourmaniac birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma proje ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin yapılabilmesi için iş ilişkisi içerisinde girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması amacıyla,
• Site ziyaret sıklığı ve zamanları, ödeme gerçekleştirme zamanlarını, ziyaret edilen sayfaların istatistikleri gibi toplu istatistiksel verilerini, ziyaretçi hareket, ödeme ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla,
İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz halinde;
• Dortgendizayn.com.tr’yi ziyaret etmeniz halinde kullanımlarınıza ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ile etkin bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla İnternet Sitesi’nde çerez vb. yöntemler kullanmakta ve Dortgendizayn.com.tr’yi kullanım (gezinti) bilgilerinizi işlemekteyiz. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için dortgendizayn.com.tr sitesinde yer alan çerez politikasını inceleyebilirsiniz.
• İletişim sayfamızda yer alan ve bize ulaşmak için kullandığınız iletişim formunda talep edilen bilgileri (örn e-posta adresi, telefon, İsim-soyisim);
işlemekteyiz.
Site üzerinden ödeme işlemi yapmanız halinde;
• Dortgendizayn.com.tr üzerinde ödeme sayfasında yer alan ödeme yapmanızı sağlayan form aracılığı verdiğiniz bilgileri (ad-soyad, e-posta adresi, telefon, fatura ünvanı, fatura adresi, kimlik numarası, vergi numarası, ticaret sicil no, esnaf sicil no, ödeme şekli vb.) işlemekteyiz
• Dortgendizayn.com.tr üzerinden yapmış olduğunuz ödemelerde vermiş olduğunuz kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde firmamıza ait site, veritabanı, sistemlerde kayıt edilmemekte ve saklanmamaktadır.

3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?
Kişisel verilerinizi, İnternet Sitesi üzerinden doldurmuş olduğunuz formlardaki bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi ve internet sitemiz üzerinden ödeme işlemi yapmanız, İnternet Sitesi üzerinde yer alan her türlü formu doldurmanız, davranışsal hareket ve işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, İletişim Kanallarımız üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, müşteri temsilcilerimizde yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, bize eposta-telefon-mektup gibi diğer iletişim kanallarından ulaşarak verdiğiniz bilgileri otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz.
Kişisel verilerinizi;
• İnternet Sitesi üzerinden ödeme işlemi yapılması sonucunda ve satın alma sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile satış ve satış sonrası destek süreçlerine ilişkin olarak “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
• İnternet Sitesi ve ürün/hizmetlerimiz kapsamındaki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza”,
• Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması”,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz/işliyoruz.
İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi (ret) yaparak ilgili ticari iletişimi durdurabilirsiniz.

4. FOURMANİAC Bünyesinde Bulundurulan Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılmaktadır?
Toplanan kişisel verilerinizi; Fourmaniac ile tarafınız arasında kurulan sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve Fourmaniac’ın müşterilerine karşı taahhütlerini karşılamak amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız.
Ancak; verileriniz her halükârda Fourmaniac tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket etmesi beklenmektedir. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.
Bu kapsamda;
• İnternet sitesinden iletişim sayfasında yer alan formda verdiğiniz bilgileri sizinle ticari iletişim kurabilmek, sorularınızı cevaplayabilmek, destek hizmeti verebilmek, olası kampanya ve indirimlerde sizleri haberdar edebilmek adına kullanıyor, bu hizmetleri gerçekleştirebilmek için bilgilerinizi iletişim hizmetlerini sağlamakta aracılık eden iş ortaklarımıza aktarmaktayız.
• İnternet sitesi üzerindeki herhangi bir formu kullanarak bize iletmiş olduğunuz verilerinizi Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız.
• İnternet sitemiz üzerinden ödeme işlemi yapmanız ve bu işlemlere ilişkin formları doldurmanız halinde; Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işlemin gerçekleşmesine aracılık eden-hizmet sağlayan ödeme kuruluşlarına aktarmaktayız.
• İnternet Sitesi’ndeki ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında iş ortaklarımıza aktarmaktayız.
• Ödemenizi kredi/banka kartı ile yapmanız halinde kredi/banka kartı bilgilerinizi, Fourmaniac tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.
• İnternet sitemiz üzerinden hizmet satın alma işlemi yapmanız ve bu işlemlere ilişkin formları doldurmanız halinde; vermiş olduğunuz bilgileri fatura ve sözleşme oluşturmak amacı ile kullanmakta ve gerektiğinde-talep edilmesi halinde resmi kurum/kuruluşlara ve faturaların oluşturulmasını sağlayan aracı kurum/kuruluşlara iletmekteyiz
• İş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ortak müşteri yönetim ve kasa sistemi kullandığımız bayilere aktarmaktayız.

5. KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
• Fourmaniac tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde sitede yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”’nu ıslak imzalı hali ile doldurarak yazılı olarak aşağıda yer alan posta adresine ulaştırarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Fourmaniac’a daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu Bilgileri:
Veri Sorumlusu: Fourmaniac Global E-Ticaret San. Ve Tic. A.Ş.
E-posta: kvk@4maniac.com
Kep Adresi: fourmaniac@hs01.kep.tr
Posta Adresi: Adalet Mah. Manas Bulvarı Folkart Towers No:47 B/2809 Bayraklı-İZMİR
İletişim Ofisi: Kazım Dirik Mah. 169 Sok. No:15 Da:2 Bornova - İZMİR
BİZİ ARAYIN WHATSAPP